Kategoriarkiv: Uncategorized

JEG ER ALFA OG OMEGA, SIER GUD HERREN, HAN SOM ER OG SOM VAR OG SOM KOMMER, DEN ALLMEKTIGE.

Han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod, han er den samme, og forblir den samme inntil han kommer. Nådens tid er ikke forbi, enda er Gud å finne. Det er godt å vite i denne tid, vi rystes som nasjon, og hele verden snues på hode. Det som vi i større og mindre grad setter vår lit til, i denne verden, rokkes. Alt blir usikkert, og vi ser vel ikke utgangen på dette enda. Da er det godt å ha Jesus i hjerte, og kunne kjenne på en fred som overgår all vår forstand, vite at om alt i denne verden vakler, så står Guds ord, og den frelse som Jesus fullbyrdet på Golgata kors fast, da han ropte FULLBRAKT. La oss huske på hverandre, og oppmuntre alle mennesker til å ta vare på hverandre, i denne tid, som familie, slekt, venner, og alle de som sitter alene i de tusen hjem, og så tenker vi også på alle de som ikke har noe hjem, og som sliter med rus. Må denne tiden vekke oss til å holde fast ved Guds ord, og at ordet vil prege oss til gjerninger for ham.
HERREN VELSIGNE DEG OG BEVARE DEG! HERREN LA SITT ÅSYN LYSE OVER DEG OG VÆRE DEG NÅDIG! HERREN LØFTE SITT ÅSYN PÅ DEG OG GI DEG FRED!
Brødrene i Betel .


Eva Olsvold Sundar – Jon -Erling Henriksen – Thorstein Grotbæk.

Vi har allerede kommet et godt stykke ut i februar, og møtehelgene med Eva og Jon – Erling er over, vi er veldig takknemlig for disse Guds vitner som kommer med en forkynnelse som vi opplever oppbyggelig og bevarende i vår tro og vandring med Jesus. Guds ord åpenbart i rett tid gjør noe med oss. 22og 23 februar kommer Thorstein Grotbæk og besøker oss igjen, han skal tale over emne: JESU GJENKOMST OG ENDENS TID. Et veldig aktuelt tema som blir mindre og mindre forkynt, men som menigheten nærmer seg med hast, vi lever i fred og ingen fare tiden, men bibelen forteller oss at da kommer Jesus igjen og henter sine hjem til bryllup i Himmelen. Tirsdags møtene går sin faste gang, og kan anbefales, vi oppmuntrer til å ta turen til Betel.

Famelien Sveinungsen sammen med Roy Sveinungsen- Maria og Eirik Syvertsen

Vi har begynt på et nytt år og skriver 2019, vi ser frem til møtene, og samlingene som allerede er i gang. Allerede 11-12 januar får vi besøk av famelien Sveinungsen fra Froland som gjester oss med sin glade sang, og oppmuntrende vitnesbyrd om Jesus som er med i hverdagen, og som står med i alle livets situasjoner. Roy blir med og forkynner Guds ord begge kveldene, og synger sine sanger som er født av ånden. I slutten av januar Søndag 27 kommer Maria og Erik Syvertsen og besøker oss, ofte har de med barna sine og synger sammen, hele famelien, Eirik har en frisk forkynnelse og vi oppmuntrer yngre mennesker til å ta turen til Betel denne søndagen. Så vil vi oppmuntre til å komme på Tirsdags møtene, sang, bønn, og vitnesbyrd preger disse møtene, det er møter som vi trenger i hverdagen, og som vi anbefaler, vil sitere en som sa det slik, Tirsdags møtene gir meg så mye. Skriften sier at vi skal smake og kjenne at Gud er god. Du er velkommen til møtene