Skip to main content

Gi en gave

Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver.
2 Kor 9,7

Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, lever av tempelets inntekter, og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som ofres på alteret? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.
1 Kor 9,13-14

Vær med å gi en gave til menigheten (1. Kor 9,13-14). Du kan også støtte vår misjon. Våre kontonummere er:

Menigheten Betel Vennesla: 3100 11 21750 / Vipps: 101559
Misjonen i Israel: 3100 12 57008
Misjonen i Kenya: 3100 12 57016

Menighetens kasserer:

E-post: betelvennesla@gmail.com

Misjonskasserer:
Per Kristian Froland
Venneslaveien 175
4700 VENNESLA
Tlf. 90 17 56 80
E-post: perkristianfroland@yahoo.no