Skip to main content

Sentralt i Menighetens Tro og Lære.

Vi tror at Bibelen er Guds ord til menneskene, og en hjelp i tro, liv og lære.
2.tim. 3,16 (15-17)

Bibelen sier at det er bare en vei til Frelse, og evig liv, den går igjennom Jesus Kristus. Joh.3,16 Joh.14,6

Vi tror på Dåp i vann med full nedykkelse. Vi tror at dåpen kommer etter at personen er kommet til tro på Jesus Kristus. Apost, gj.2,38-41 Apost, gj.8,37-38.

Når mennesker har tatt imot Frelse, har de fått et nytt liv, da begynner vandringen med Jesus som kalles Helliggjørelse. Vi tror på Åndens åpenbaring, og hjelp til å søke et hellig og rent liv, og et stabilt kristent liv. 1. Tes4,7

Vi tror at Brødsbrytelsen er en viktig ting i Menigheten da dette er et minnemåltid for de troene om Jesu død og oppstandelse. Den første menighet holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen
Og ved bønnene. Dette er fundamentet i Menigheten. Apost.gj. 2,42

Den Hellige Ånd med tunger som tegn er løfte fra Gud til alle som har tatt imot Jesus i sitt Hjerte. Dette gir Kraft og Frimodighet i tjenesten for Jesus. Apost, gj.1,8
Apost, gj.2,4

Vi tror at Menigheten er Guds redskap på Jord, og at det er viktig for en hver troende å fin sin menighet, den lokale Menighet har som hovedoppgave og lede andre mennesker til tro på Jesus, åndelige nådegaver og tjenester er satt i Menigheten. Mat.16,18 – Efes.4,11 – Mat.28,18-20-

Bibelen sier at slik som Jesus reiste opp til Himmelen, slik skal han komme igjen for å hente de som venter på ham. Vi vet ikke tidspunktet, men Bibelen oppmuntrer til å være rede hver tid og stund. Apost.gj.1 9-11

Vi tror at alle alderstrinn kan være i sammen i menigheten og oppleve fellesskapet med Jesus og hverandre, men vi tror også at menigheten har behov for Barnearbeid, ungdomsarbeid eldre treff etc. Tit.2,1-6 – Ord.22,6

Vi tror på et samliv mellom mann og kvinne, og at dette skal skje i ekteskapet, vi ser at det i dagens samfunn er stort press på Familien, som menighet ønsker vi derfor å styrke dette gjennom forkynnelse, samtale og bønn. Heb.13,4

Menigheten skal være et sted for Vekkelsesmøter og undervisning, og mye sang og musikk, og hvor mennesker kan oppleve forbønn for ånd sjel og legeme. En ytring av glede og begeistring til Jesus som har Frelst oss har stor plass i Menigheten.

Misjonsarbeid er meget viktig i menigheten, støtte mennesker med økonomiske midler, og forkynnelse i fattige land og steder hvor det ikke er forkynnelse om Jesus Kristus, er en nødvendighet. Vi ser det som meget viktig å fortsette det arbeid som våre mange pionerer en gang begynte.

Vi ønsker å være en åpen menighet for våre mange nye landsmenn som kommer til Norge, og ønsker at de skal finne sinn plass i Menigheten, og at vi kan være til hjelp for disse.

Vi tror at alle menighetens medlemmer har en oppgave og tjeneste for Herren i menigheten, og at vi sammen kan tjene Herren med Glede. For de Åndelige tjenester bruker vi Titus brev Kap.1 og 2.

Vi er en Menighet som støtter Israel og ber om fred for Jerusalem vi tror at Løftene til Israel og Jødene som folk gjelder i dag og ønsker og løfte disse sannheter frem.

Vi tror at Gud har en Plan for Menigheten og Israel i denne siste tid. Rom.11,2

Vi ønsker samarbeid med Guds tjenere og menigheter som har samme bibelske grunnsyn.