Skip to main content

Om oss

Betel Vennesla er en frittstående pinsemenighet i Vennesla. Menigheten ble etablert i Mai 2004. Vi har vårt tilholdssted i lokalene til Vennesla Misjonsmenighet midt i sentrum av bygda (Underetasjen til Prix)

Dette sto å lese i Kunngjøringen som ble sendt ut: Etter flere år med husmøter, møter på grendehus og de siste 1,5 år i leide møtelokaler hos Vennesla Misjonsmenighet har Bønnegruppa Eikland etablert Menighet. Bønnegruppa har bestått av venner fra forskjellige ståsteder som har funnet hverandre og som ønsker å være med å fremme Guds sak i bygda. Vi har vært i bønn i disse årene om at Herren måtte få sin vei med oss, og kjenner at vi har blitt drevet inn i dette. Vi har også hatt en utvikling i antall møtebesøkende, og mange av disse har en lengsel etter en menighet hvor de kan virke.

Vår virksomhet er bygd på Apost.gj.2,42 De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene.

Våre møter bærer preg av Jesussentrert forkynnelse, vitnespyrd og sang, dette har gjort at vi har vært rikt velsignet i våre møter.

Vi har også faste Israel møter hvor det profetiske ord forkynnes om Guds utvalgte folk, og vi opplever at den som velsigner Israel selv blir velsignet. Vi støtter misjonsarbeid i Kenya og Israel. Vi ønsker vekkelsens ild over bygda vår med gråt over synden, og omvendelse. Jesus kommer snart.

Ledelsen i Betel Vennesla:

Eldstebror:

Svein Helge Haugland
Sentrumsveien.24D
4700 Vennesla
Telefon: +47 38158558
Mobil: +47 91159320
E-post: shhaugla@online.no