Månedlige arkiver: september 2009

Torstein Grotbæk besøkte menigheten.

Torstein var igjen på besøk i menigheten noe vi hadde gledet oss til lenge Torstei har vært syk en tid, og det var godt å se hans blide ansikt igjen. Han har nå bosatt seg i Telemark etter at han sluttet som forstander i Evangeliesalen Berøa i Oslo. Torstein har en jordnær og hverdagslig måte og forkynne ordet på som treffer hjertene og gjør evangeliet forstålig.

Vi er takknemlig til Herren for besøket, og møtene denne helgen, det var stor nåde over forkynnelsen. Tiden vi lever i er på mange måter kompromiet’s tid det var dette som var noe av forkynnelsen på lørdag kveld,teksten var tatt fra 1.moseb. kap.6 og kap.13, om Noa og Lot. Noa fant nåde for Herrens øyne, og gikk ikke på kompromi med verden, men søkte sin Gud for seg selv og for famelien. Lot gikk på kompromi med verden, og var villig til å gi sine egne døtre til verden, og hans kone ble til en saltstøtte, en tragisk utgang av livet.

Hva pårvirkes vi av, og hvordan påvirker vi våre nærmeste, og de vi omgåes med? Samfunnet med vår Herre og Frelser er livs nødvendig i denne tiden slik at vi kan være med og smitte andre med det himmelen har å gi. ‘ Jeg og mitt hus vi vil følge Herren.’ Jesus kommer snart igjen,vi skal møte det kjæreste vi har vår Brudgom, og vår venn, JESUS han som fant oss en dag, og renset oss fra all synd. Våre bønner har et løfte ‘ du og ditt hus – skal bli Frelst. La oss ikke slutte med å be vi vil ha flere med til Himmelen, møte denne lørdagen gjorde noe med oss. Vi takker Torstein for forkynnelsen. Han besøker oss igjen i November.

Jonny Borge kommer.

Vi får besøk fra Ringsaker Pinsemenighet fredag og lørdag. Jonny Borge, Forstander og evangelist skal tale i møtene. Jonny er av Romanifolket og har et stor kontaktnett blandt dette folket, han er også en stor kunstner og har hatt flere utstillinger rundt i landet hvor han maler dette folks lidelser på en levende og smertelig måte. Han er også blitt brukt på Evangeliesenteren rundt om i landet til stor Velsignelse.

Han forkynner et levende og klart budskap. Vi gleder oss til å høre forkynnelsen denne helgen. Og husk det blir kaffe etter møte på Lørdag.

Canariteamet varmet hjertene.

Det var et fullt møtelokal denne Tirsdagen da vi hadde besøk av Canariteamet. Det var besøk fra mange steder på sørlandet, og vi opplevde en velsignet kveld i sammen. Ingrid, Ingamaj og Anna talte og sang slik vi hører dem på Gran Canaria. Anna vitnet og fortalte om ei dame fra Grønnland som fikk store alkeholproblemer mens hun var på ferie der nede. De måtte ta seg av hennes lille datter, og prøve og hjelpe denne damen . Gjennom samtale fikk de fortelle om Jesus og den siste kvelden tok hun imot Frelsen. Vi kunne se forvandlingen kunne Anna fortelle, hun reiste hjem med Jesus i hjert og en ny kurs i sitt liv.

Ingrid talte i fra Åpenb. 7. 9-16 om Lammet som bar all verdens synd,om at alle mennesker kan få renset bort sin synd i kraft av blodet, Lammets blod . Veien hjem til Gud går gjennom Jesus, hans død og oppstandelse. Det ble et ransakende møte om å være klar til oppbrud når Jesus kommer. Sangen. ‘Alt er vell med min sjel ‘ skapte en takknemlighet og glede. Frelsen tilhøre vår Gud, han som sitter på tronen, og Lammet ( Åpenb. 9,10)

La oss huske på disse søstrene i bønnene våre, vi ønsker dem Guds velsignels når de nå reiser ned til Gran Canaria igjen i oktober, og tar fatt på en ny vinter.