Månedlige arkiver: oktober 2009

Bibel og Bønn – første tirsdag i måneden.

Tirsdag 6.oktober var første møte under logoen Bibel og Bønn, menigheten hadde blitt bedt om og lese Efes.brevet kaptel 1- 3. det var disse kapitlene vi konsentrerte oss om. Det ble en berikende kveld hvor ordet ble levende og skapte en glede og takknemlighet. Vi var Døde ved våre overtredelser, men Gud som er rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet gjort oss levende med Kristus. Av Nåde er vi Frelst. Efes.brevet 2,v.4-5.Vi er medregnet i Guds store Frelsesplan, Efes.brevet taler mye om den universale menighet som billedlig fremstilles som Kristi legeme med Kristus som hode for menigheten. Han vil at vi skal se hvilke gave vi har fått, og at vi som har tatt imot Jesus i våre liv har en oppgave som lemmer på Kristi legeme, Herrens menighet. Bønnen bar preg av takk til Jesus for at vi har fått ta del i denne Frelse, av nåde uten egne gjerninger. Jesus Kristus bor ved troen i våre hjerter, og er eneste vei til Gud. Vi gleder oss til første tirsdag i november da fortsetter vi med kap. 4-6.

Arne Gundersen fortsetter i Herrens tjeneste.

Arne Gundersen taler og synger i møte på lørdag. Vi er veldig takknemlig for at Arne besøker oss i menigheten. Arne og Egil er kjent over hele norden og har stått sammen i mange vekkelser rundt i landet. Egil Solheim døde i januar 2008, men Arne fortsetter i Herrens tjeneste. 50 år reiste de rundt med opptil 300 reisedøgn i året. Det hele startet på et teltmøte høsten 1958 I Lyngdal. Vekkelsen i Skudesneshavn i 1967 var den største hvor de midt under syvdagers krigen i Israel opplevde å se at over 50 mennesker ble Frelst på en kveld. Mellom 300 og 400 sjeler gav seg over til Herren i denne tiden. Det har også vært motstand underveis, og de ble kalt både gjendøpere, og tungetalere, men bedehus rundt om ble bygget og mennesker ble frelst, Herren stadfestet kallet, og forkynnelsen var ren og klar. De har også hatt et stort misjonsarbeid i flere land. Egil har flyttet ut av sin jordiske hytte, men Arne fortsetter i den gjerning Gud har kalt ham til. Du er velkommen til møte på lørdag med forkynnelse og sang. Det blir kafe etter møte.