Månedlige arkiver: september 2011

John Erling Henriksen – Israel og Araberverden.

Vi har hatt besøk av John Erling Henriksen fra Pinsemenigheten i Bryne denne helgen, og det har vært til stor Velsignelse.Fredag var det Israel’s møte hvor Israel og Araberverden var emne, en meget viktig forskjell å være klar over, hvor det hele begynte med Løfte til Isak og til Ismael.1.mos,17. Hvor han velsigner Ismael og gjøre ham fruktbar, og gjøre hans ætt til et stort folk, men om Isak sier han , jeg vil opprette en pakt med ham, en EVIG pakt, og gjøre dette folk overmåte tallrikt, en evig pakt fra slekt til slekt. Denne pakten står også idag, og som det ble den gang er det også i dag, en kampen mellom Guds vei og menneskets vei , om Guds løfter og menneskets tanker. Takknemligheten er stor for at vi får lov til å tro Bibelen og det ord som er talt av vår Herre selv. Israel og Jødene er Guds utvalgte folk , og vi som hedninger har fått frels ved en Jøde, Jesus Kristus. Vi stoler på Guds løfter og vi ber for Israel og for det Jødiske folk. Bibelen sier at den som velsigner Israel skal selv bli velsignet, den velsignelsen vil vi ha, og la oss be for vår regjering at de velger rett i disse ting .Norge trenger denne velsignelsen.

Musikk: Ludvik M. Karlsen – Guds trofasthet

Fredag 16 og 17 september var det møtehelg med Ludvik M. Karlsen. Det var et hyggelig møte, fylt med bønn, lovsang og takksigelse til vår Herre, Jesus Kristus.

Kjære Jesus, jeg kommer til deg som jeg er
med et hjerte betynget av sorg.
Du som ser jeg er svak, du må styrke meg her,
du min Frelser, min klippe og borg.
Jeg er sorgfull fordi jeg i blant gjør deg mot,
derfor vakler så ofte min fot.
Når ulydig jeg er, har jeg sett jeg har falt,
men min Jesus vil du tilgi alt.

På den vei du har ført meg jeg møter forakt,
det er korset du gav til meg.
Men jeg kjenner hver dag at i det er der kraft.
Hvilken glede å lide med deg.
Der hvor vennene svikter, du kommer så nær.
Verden hater, men du har meg kjær.
Jeg vil prise deg, full av den Hellige Ånd.
Du har frelst meg og grepet min hånd.

Jeg i ånden kan skue Guds hellige stad
hvor ei tårer mer veter min kinn.
Kun ved tanken på det blir mitt hjerte så glad,
gjennom porten du fører meg inn.
Der hvor gullgaten funkler i herlighets prakt,
og jeg vandrer i blodtvettet drakt.
Hold meg fast kjære Jesus, til dagen skal gry,
og vi møtes på himmelens sky.

Tekst og melodi:
Aage Samuelsen