Skip to main content

Fredag 16 og 17 september var det møtehelg med Ludvik M. Karlsen. Det var et hyggelig møte, fylt med bønn, lovsang og takksigelse til vår Herre, Jesus Kristus.

Kjære Jesus, jeg kommer til deg som jeg er
med et hjerte betynget av sorg.
Du som ser jeg er svak, du må styrke meg her,
du min Frelser, min klippe og borg.
Jeg er sorgfull fordi jeg i blant gjør deg mot,
derfor vakler så ofte min fot.
Når ulydig jeg er, har jeg sett jeg har falt,
men min Jesus vil du tilgi alt.

På den vei du har ført meg jeg møter forakt,
det er korset du gav til meg.
Men jeg kjenner hver dag at i det er der kraft.
Hvilken glede å lide med deg.
Der hvor vennene svikter, du kommer så nær.
Verden hater, men du har meg kjær.
Jeg vil prise deg, full av den Hellige Ånd.
Du har frelst meg og grepet min hånd.

Jeg i ånden kan skue Guds hellige stad
hvor ei tårer mer veter min kinn.
Kun ved tanken på det blir mitt hjerte så glad,
gjennom porten du fører meg inn.
Der hvor gullgaten funkler i herlighets prakt,
og jeg vandrer i blodtvettet drakt.
Hold meg fast kjære Jesus, til dagen skal gry,
og vi møtes på himmelens sky.

Tekst og melodi:
Aage Samuelsen

 

Leave a Reply