Skip to main content

Vi har hatt besøk av John Erling Henriksen fra Pinsemenigheten i Bryne denne helgen, og det har vært til stor Velsignelse.Fredag var det Israel’s møte hvor Israel og Araberverden var emne, en meget viktig forskjell å være klar over, hvor det hele begynte med Løfte til Isak og til Ismael.1.mos,17. Hvor han velsigner Ismael og gjøre ham fruktbar, og gjøre hans ætt til et stort folk, men om Isak sier han , jeg vil opprette en pakt med ham, en EVIG pakt, og gjøre dette folk overmåte tallrikt, en evig pakt fra slekt til slekt. Denne pakten står også idag, og som det ble den gang er det også i dag, en kampen mellom Guds vei og menneskets vei , om Guds løfter og menneskets tanker. Takknemligheten er stor for at vi får lov til å tro Bibelen og det ord som er talt av vår Herre selv. Israel og Jødene er Guds utvalgte folk , og vi som hedninger har fått frels ved en Jøde, Jesus Kristus. Vi stoler på Guds løfter og vi ber for Israel og for det Jødiske folk. Bibelen sier at den som velsigner Israel skal selv bli velsignet, den velsignelsen vil vi ha, og la oss be for vår regjering at de velger rett i disse ting .Norge trenger denne velsignelsen.

Leave a Reply