Månedlige arkiver: april 2010

Eva Olsvold Sundar – Mine tanker er ikke deres tanker.

Eva Olsvold Sundar tok utgangspunktet i versen fra Jesajas.55,8-9 denne fredags kvelden,om Guds veier og Guds tanker som er langt større enn våre veier og tanker. Hun fortsatte i 1.moseb. 11, 1-8. Om et folk som bestemte seg for å bygge en by og et tårn like opp til himmelen. Babel eller Babylon ble en by bygget på menneskelig vis, men Guds tanker og veier er anderledes enn våre meneskelig tanker og veier. Gud spredte folket over hele jorden og de sluttet og bygge står det i vers,8. Å hvor viktig og nødvendig et budskap hun brakte frem denne kvelden. Å hvor viktig å bygge på Guds måte,en trang og smal vei ja, men en velsignet vei sammen med Herren. Babels folk bygget med tegel og jordbek, selv produsert, men bibelen taler om, å komme til ham den levende stein, Jesus Kristus, som ble vraket av mennesker, men er utvagt og dyrebar for Gud.1.Peters brev 2, 4-7. Det er blitt lagt en hjørnestein i Sion, den som tror på ham skal ikke komme på skam, men for de vantro er den blit en snublestein og en anstøtsklippe. Kom til ham, Jesus som kan gi oss sine tanker og vise oss sine veier slik at vi bygger rett og holder vår vei ren, slik at når Jesus kommer for å hente oss hjem er det ikke tegel og jordbek vi har bygget med, men Guds ord som står evig fast. Må Herren hjelpe oss så vi ikke faller for fristelsen, å gå etter våre egne tanker og lyster, men stole på Jesu fulbrakte verk på Golgata. Det består til evig tid.

Påske – Jesus er oppstanden.

Det er igjen Påske og fri dager, og mange reiser til fjellet, mens de fleste blir hjemme. Det har vært spørsmål både i aviser og tv om hvorfor vi feirer påske, og svarene er mange, alt fra påskekrim, fridager og påskehare. Men også mange har opplevd Evangeliet, og Jesu død og oppstandelse. Det som skjedde for ca. 2000 år siden gjorde noe med hele verden da Jesus var villig til å gå dødens vei for oss. Vi var fortapt i synd, men Gud sendte i sin nåde et sonings offer som var villig, Jesus Kristus. Han var villig til å gi sitt liv for at vi skulle få liv. Alle dem som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn. Påskebudskapet er virkelighet og aktuelt som aldri før. Jesus kommer snart igjen for å hente den som har sagt Ja til å bli Guds barn. Vi kommer Hjem til Himmelen kun ved troen på Jesus, veien hjem til Gud går gjennom Golgata. Nådens tid er i dag. Frelsen er Fri. Jesus ønsker samfunn med alle mennesker. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til Evig tid.