Månedlige arkiver: juni 2010

Sommerstevne – Sommerferie.

Det går mot sommerferie for de fleste av oss og vi ser vel alle sammen frem til sol og avslapping, det gjør at det også blir færre møter å gå på i juli. Men juli er også den måneden hvor det er flest stevner, og menigheten Zion-Fevik sammen med vår egen menighet Betel-Vennesla har også i år sommerstevne på Fevik i Vikhallen Tirsdag 6. til Lørdag 10 Juli . Møter hver kveld Kl: 19,00 og fra Torsdag 8.Juli er det også møte kl: 15,00. Jonny Borge – Per Andresen – Håkon Martinsen – Tor Ivar Grønli – Lonnie Haye blir med oss å forkynner Guds ord, og flere av disse vil også velsigne oss med sang sammen med vårt eget stevnekor og egne krefter. Vi vil oppmuntre alle til å sette av disse dagene, og oppleve samfunnet og felleskapet. Mottoet er » Tilbake til Kilden» Ønsker du mer innformasjon ang. stevne kan du kontakte Geir Syvertsen på Tlf. 91343288.

Lovprisning til han som er Veien. Jesus vår Frelser.

Det er en stor velsignelse og nåde å se at det kommer flere yngre på møtene, lovprisningsmøte på fredag bar preg av en herlig forsamling av unge og eldre som fikk oppleve vitnespyrd og tale, sang og lovprisning til han som er verdt all pris, Jesus vår Frelser. Lovprisningsmøtene blir tolket både på engelsk og norsk da det er fler engelsktalende i møtene, i de vanlige møtene blir det tolket via hodetelefoner. Det er innspirerende og spennende med mennesker fra flere land og kulturer.

Eva Olsvold Sundar talte på lørdagen, innspirert som hun alltid er talte hun om han som er veien, det finnes ikke flere veier til Gud det er bare en vei og det er Jesus, det finnes ikke flere veier til vårt mål himmelen, det er bare Jesus. Vi lever i et samfunn og en menighets struktur som ofte er mer opptatt med metoder og mål, vi må være opptatt med veien det er bare det som fører oss hjem. Hun manet menigheten til å ta et oppgjør, hver enkelt må ransake seg selv og spørre om vi vandrer på den veien som er Jesus eller om vi går på ander veier eller omveier, det var mange som søkte Jesue, og som fikk oppleve, dette er veien vandre på den. Vi vil takke Eva for hennes direkte forkynnels, husk henne i dine bønner.