Månedlige arkiver: desember 2010

Lukas 2,11 – I dag er det født dere en Frelser…….

Slik opplevde Hyrdene på marken budskapet fra engelen, de var ut på marken og holdt vakt over flokken sin, det var en helt vanlig natt, lite visste de at de skulle stå i sentrum for verdens største under, og noe som skulle ha betydning for alle verdens mennesker, det som var profetert om.( Mika 5). Plutselig sto en Herrens engel hos dem og sa frykt ikke. Jeg forkynner dere en stor glede : Idag er det født der en Frelser i Davids by , han er Kristus Herren.

Dette budskapet er like levende og viktig i dag som den gangen, selv om Jesu fødsel skjedde for over 2000 år side. Hver den som tar imot budskapet i sitt hjert opplever som hyrdene at Herrens herlighet flytter inn i sine liv. Vi har et Budskap å gå med om en Frelser som ble født i en stall, og som vokste opp og tjente Gud som var villig til å gi sitt liv, og som sto opp fra graven, for at vi skulle få liv. Han sitter hos sin far i himmelen og kommer snart igjen for å henter alle dem som tror på hans navn. Når Jesus kommer andre gang er nådenes tid over da er hans frelses plan for deg og meg til ende. Det vil skj en helt vanlig dag eller natt, i et nu i et øyeblik sier Bibelen hvor viktig det er å lev i forventning og i forvissning om at Jesus bor i våre hjerter.

Vi vil ønske alle en Fredfull og velsignet Julehøytid, og ber om at du som ikke har opplevd Julevangeliet i dit liv kan si: I dag er det født meg en Frelser.

Kjell Tegnander –

Det er adventstid og det nærmer seg raskt til Jul, vi har hatt besøk av Kjell Tegnanader i flere møter i desember, det har vært et berikende besøk hvor Jesus har blit herliggjort, og troen på vår frelser og evangeliet har styrket menigheten. Vi opplever at det er viktig med undervisning av Guds ord. Det er det som er vår mat, og gjør oss i stand til å være en levende kristen, og være rede når Herren kommer for å hente sine.

Vi er også glade for å se at det kommer flere yngre mennesker i møtene, og vi takker Herren for at det er flere innvandrere fra forskjellige land som finner sin plass i menigheten. har lyst til å sitere en broder i menigheten som sa det slik : Han refererte til Predikeren 11,1 hvor det står om å kaste sitt brød på vannet og i sin tid finner du det igjen. Menigheter har sendt Misjonærer til fjærne land i mange år, nå kommer mange av de som er blitt vunnet for Jesus til vårt land, og vi opplever at de bringer velsignelse tilbake til oss. All ære til Jesus vår Frelser.

Tradisjonen tro hadde vi Juleavslutning med Grøt den 17.des. det er alltid en fin stund hvor menigheten og møtebesøkjende samles til Juleevangeliet , Jule sanger og hilsener. Vi er takknemlig til Jesus for at vi som menighet får være med og peke på han som ble født i en stall, og som ble våre alles frelser, de som tar imot han.