Skip to main content
Nyheter

Kjell Tegnander –

By 19. desember 2010No Comments

Det er adventstid og det nærmer seg raskt til Jul, vi har hatt besøk av Kjell Tegnanader i flere møter i desember, det har vært et berikende besøk hvor Jesus har blit herliggjort, og troen på vår frelser og evangeliet har styrket menigheten. Vi opplever at det er viktig med undervisning av Guds ord. Det er det som er vår mat, og gjør oss i stand til å være en levende kristen, og være rede når Herren kommer for å hente sine.

Vi er også glade for å se at det kommer flere yngre mennesker i møtene, og vi takker Herren for at det er flere innvandrere fra forskjellige land som finner sin plass i menigheten. har lyst til å sitere en broder i menigheten som sa det slik : Han refererte til Predikeren 11,1 hvor det står om å kaste sitt brød på vannet og i sin tid finner du det igjen. Menigheter har sendt Misjonærer til fjærne land i mange år, nå kommer mange av de som er blitt vunnet for Jesus til vårt land, og vi opplever at de bringer velsignelse tilbake til oss. All ære til Jesus vår Frelser.

Tradisjonen tro hadde vi Juleavslutning med Grøt den 17.des. det er alltid en fin stund hvor menigheten og møtebesøkjende samles til Juleevangeliet , Jule sanger og hilsener. Vi er takknemlig til Jesus for at vi som menighet får være med og peke på han som ble født i en stall, og som ble våre alles frelser, de som tar imot han.

Leave a Reply