Månedlige arkiver: juni 2009

Tilbake til kilden.

Sommerferien står for døren midtsommer er et faktum,turistene gjør sitt inntog rundt om, og vi håper alle på en solfylt ferie.
Menigheten tar også ferie det er ikke møter i lokalet før i begynnelsen av august, men mange reiser på stevner rundt omkring.
Vi i menigheten Betel Vennesla er sammen med Sion Fevik og Aalborg frie forsamling samlet til stevne i Vikhallen ved Fevik.
Fra 14 til 18 juli er det møter to ganger om dagen med forkynnelse, sang og bønn. Disse møtene samler mennesker fra mange steder i land og utland, noen treffer vi bare denne gangen i året, og det er stor glede å møte venner, brødre og søstre til felles oppbygelse.
Tilbake til Kilden det er dette vi samles om. Herren’s ånd og ild må tenne hjertene til et liv som brenner for Jesus og som bære igjennom når hverdagen og vanskelighetene kommer.
Det er ikke ikke sommerferie i Gud’s rike, men vi gjør som Daniel vi løfter vårt blikk mot Jerusalem og ber til vår levende Gud som svarer våre bønner og gjør det umulige mulig.
Ilden brenner like herlig nå som før, den ble tent på pinsedag og brenner der den kommer til.
Kom med forventning til stevnet og la oss be om frelses møter og fornyelse blandt Guds folk.
En velsignet Sommer til alle møtebesøkende og menigheten.
Elste i Betel Vennesla frie Pinsemenighet.

Han bruker den som ingenting er.

I lørdagsmøtet denne helge hadde vi besøk av Kjell Huseby og Evangeliesenteret Brubakken. Lokalet var nesten fullt og flere nye å se. Vi fikk høre fler levende og dramatiske vitnespyrd om et liv i elendighet og rus som gjør mennesker til det mest elendige av alle mennesker uten noen muligheter , men så kom Jesus på besøk å gjorde det umulige mulig og istandsetter og bruker disse gutten til tjeneste for seg. Det var personlige vitnespyrd om en Jesus som lever og som betyr alt og som en av guttene leste i Salme 86,11: «Lær meg, Herre, din vei! Jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn

Kjell leste den kjennte beretningen i 1.kongebok 17. 8-16 om enken som ikke hadde mer mat og så bare døden foran seg, men Gud hadde sendt en profet til Sarepta med et løsnings ord Frykt ikke bare gi meg et lite stykke av dette brødet så skal du oppleve at Melkrukken og olje kruset ikke går tomt før herren sender regn over jorden. Hun ble satt på prøve men hun valgte rett hun gav først til profeten, og fikk oppleve at det var mat til henne og famelien i lange tider. Vi ble også minnet om at Frelsen, og fornyelsen er for deg ikke bare for alle andre, men han søker deg til et nytt og fornyet liv i Kristus. Herren kommer snart for å hente sin brud ,en brud som har gitt sitt eget til sin frelser. Husk på disse vennene i bønn de gjør et fantastisk arbeid i Gud’s rike.

Eva Olsvold – Bønn

Det var temaet på disse to møtene vi hadde sammen med Eva i begynnelsen av juni. I bønnen får du oppleve nærheten og virkligheten i Kristus. Lønnkammerkroken ble det my talt om før, og det var her mennesker fikk oppleve å bli fylt av Jesus det var her mennesker vokste i tro og heligjørelse det var her hellige bestemelser til tjeneste for Jesus ble gjort, det er tid for å komme tilbake til disse sanhetene i en tid hvor alt haster av sted å tiden blir brukt til så masse andre ting. Vil vi ha vekkelse er veien bønn så vi kan leve i ånden, og oppleve en full overgivelse til han som har frelst oss, dette var en del av forkynnelsen disse dagen, mange ga til kjenne at de ønsket en fornyelse i bønnelivet. Det er et fantastisk vers som lyder slik: «Å bli fylt av ham som fyller alt i alle

Eva kommer tilbake til menigheten i slutten av august.

Eva Olsvold Sundar taler i helgens møter

Vi får i helgen besøk av Eva O. Sundar, hun har besøkt oss flere ganger og har vært til stor oppmuntring med sin klare og uredde forkynnelse. Hun har også et stort Israel engasjement som gjør at hun ofte har Israelmøter rundt om i landet. Det er ikke satt opp spesielt Israelmøte denne gangen, men under forkynnelsen kommer ofte Israel og jødene i fokus.

Vi vil ønske alle velkommen til disse møtene, sett av disse kveldene og kom til møtene med en tro og lengsel om at Jesus er den som FRELSER, HELBREDER OG SETTER FRI. Det blir også kaffe etter lørdags møte noe som er til stor glede for oss alle der vi kan bli mere kjent og dele det sosiale og åndelige fellesskap.

eva_olsvold-1

«Men dere skal få kraft…»

Dette løftet i Apg.2,8 er like aktuelt i dag og dette var også gjennomgangstonen i møtene hvor Ludvik talte. Det ble i alt 4 møter i uke 21 hvor vi fikk lov å ta del i fornyelse og hellig beslutninger i manges hjerter. Vi får også se nye ungdommer komme til møtene og det gleder vårt hjerte, men vi har en lengsel om at det må bli frelse og frelses fryd i blandt oss, vi gir oss ikke, men ber om at Jesus hørere vår bønn og at vi som kristne ikke må sovne inn men alltid la ilden brenne i våre liv til tjeneste for ham.
Vi vil takke Ludvik for disse møtene, 9 møter ialt, og huske på ham i bønn det er helt nødvendig at vi løfter også de som står i fronten frem for tronen.