Månedlige arkiver: februar 2014

ISRAEL I FOKUS

Gordon Tobiassen taler, Fredag 28.Feb. Kl: 19,30 Emne: Bibelen en profetisk bok!

Lørdag 1.Mars Kl: 16,00 og Kl: 19,00 Emne: Israel, elsket og hatet! Midt Østen i Brennpunkt!

Søndag 2. Mars Kl: 19,00 Emne: Endetidens håp!

Gordon Tobiassen (60) er født og oppvokstpå Spangereid – en mil fra Lindesnes.Han har over 40 års fartstid som forkynner,, forstander, sjelesørger og forfatter bak seg. Ved siden av pastortjenesten er han reisende forkynner i en 30% stilling for bevegelsen,`Ordet og Israel`. Det er med hele Norge som sitt arbeidsfelt. Han reiser i de fleste konfesjoner med møter og møteserier fra kirker til bedehus. Han er også benyttet som lærer på flere bibelskoler. En av hans utpregede sider i forkynnelse er: Den profetiske siden av Guds ord, med Israel og endetiden i fokus.

Sammen med sin hustru Unni er de også sterkt engasjert i familierelatert arbeid med samtaler, rådgivning, weekender og kurs opplegg for par.. Unni og Gordon har 37 år bak seg som ektefolk, ut  av det er det blitt fire barn, svigerbarn og syv barnebarn. De er pastorfolk i KRISTI MENIGHET – Fredrikstad.

Vi i Menigheten Betel  er også i år glade for å kunne innby til Israel i Fokus, og at Gordon Tobiassen er den som skal forkynne Guds ord for oss. Vi tror at Gordon har en forkynnelse som vil tale til våre hjerte.

Vi ønsker alle varmt velkommen til disse møtene. Sette av denne helgen og bli sammen med oss i Guds hus.

Vi vil også minne om Fakkeltoget For Israel som går fra Trekanten  øverst i Gågata. Fredag Kl: 18,45.

 

Eva Olsvold Sundar

Vi får igjen besøk av Eva Olsvold Sundar, Fredag 21 og Lørdag 22 februar blir hun sammen med oss og  forkynner Gud’s ord. Hun reiser  rundt i Norge og forkynner mye om Israel, men hun er også en vekkelses forkynner, som vi har fått oppleve ved hennes besøk, og vi tror at også denne gang skal vi oppleve en Jesus forkynnelse som berører  mennesker. Hennes direkte og ærlige forkynnelse gjør noe med oss. Vi vil anbefale møtene. Kom med forventning til Jesus.