Månedlige arkiver: mars 2010

Odd Bergum – Fredag og Lørdag

Fredag 26 og Lørdag 27. Mars for vi igjen besøk av Odd Bergum. Det er en stund siden han har besøkt oss i menigheten pga.sykdom, derfor er det spesielt godt å ha Odd iblandt oss igjen. Han er jo godt kjent i bygda både som evangelist og forstander. Hans sanger har vært til stor Velsignelse over hele vårt land, og vi gleder oss til å høre han synge disse kjære og kjente sangene. Vi tror det er mange i Vennesla som vil benytte sjangsen til å lytte til Forkynnelse og sang disse 2 dager.- Vi vil ogsa minne om møte til Tirsdag 23.mars hvor vi gjør et nytt bekjentskap, da får vi besøk av 3 ¨brødre¨ fra Kristiansand som synger og vitner , vi gleder oss til å høre disse brødrene. – Du er varmt velkommen til møtene.

Terje Tveiten – En Herre- En Tro – En Dåp

Terje Tveiten forkynte et klart og levend evangelium denne fredags kvelden, om nødvendigheten av å gå hele veien med Jesus. Dåpen er en nødvendighet for den som tar i mot Jesus og vil følge han. Jesus gikk selv foran og viste oss veien. Det finnes ikke Frelse i Dåpen, men det er en god samvitighetspakt med Gud, og en velsignelse å være lydig mot Guds ord. Apostlenes gjerniger sier i kap. 2.v,41 at de tok imot ordet med glede og lot seg døpe, etter at de var kommet til tro på Jesus, og så ble de lagt til menigheten. Evangeliet er det samme idag det har den samme kraft, og den samme virkning som på Jesu tid, derfor vil vi med frimodighet løfte Guds ord høyt i denne tid. Terje blir også sammen med oss på Lørdag. Vi vil også minne om Lovprisningsmøte Fredag 12. mars kl. 19,00, det blir mye sang og musikk denne kvelen, og lovprisning til vår Frelser og Herre. Kom med forventning til møtene og husk menigheten i bønn.