Skip to main content
Uncategorized

JEG ER ALFA OG OMEGA, SIER GUD HERREN, HAN SOM ER OG SOM VAR OG SOM KOMMER, DEN ALLMEKTIGE.

By 26. mars 2020No Comments

Han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod, han er den samme, og forblir den samme inntil han kommer. Nådens tid er ikke forbi, enda er Gud å finne. Det er godt å vite i denne tid, vi rystes som nasjon, og hele verden snues på hode. Det som vi i større og mindre grad setter vår lit til, i denne verden, rokkes. Alt blir usikkert, og vi ser vel ikke utgangen på dette enda. Da er det godt å ha Jesus i hjerte, og kunne kjenne på en fred som overgår all vår forstand, vite at om alt i denne verden vakler, så står Guds ord, og den frelse som Jesus fullbyrdet på Golgata kors fast, da han ropte FULLBRAKT. La oss huske på hverandre, og oppmuntre alle mennesker til å ta vare på hverandre, i denne tid, som familie, slekt, venner, og alle de som sitter alene i de tusen hjem, og så tenker vi også på alle de som ikke har noe hjem, og som sliter med rus. Må denne tiden vekke oss til å holde fast ved Guds ord, og at ordet vil prege oss til gjerninger for ham.
HERREN VELSIGNE DEG OG BEVARE DEG! HERREN LA SITT ÅSYN LYSE OVER DEG OG VÆRE DEG NÅDIG! HERREN LØFTE SITT ÅSYN PÅ DEG OG GI DEG FRED!
Brødrene i Betel .


Leave a Reply