Skip to main content
Uncategorized

Det er Ånden som gjør levende.

By 9. november 2020No Comments

I Johannes evangelium kap.6 taler Jesus om at han er brødet som kom ned fra Himmelen, for å gi mennesker liv, våre fedre åt manna i ørkenen, men den som tar i mot dette brød skal leve i evighet, men Jødene knurret fordi han sa dette. Men Jesus sier til folket at han (Jesus) er livets brød. Ingen kommer til Gud fader uten å ta i mot Jesus. Disiplene som fulgte han begynte også å ta anstøt og trekke seg bort, derfor sier Jesus i v63 Det ord jeg har talt det er Ånd og det er Liv. Kjødet er ikke til noen ting, men bare det ord Jesus talte. Da var det enda flere som trakk seg bort. Da er det at Jesus spør de 12 , vil dere også gå bort? Da kommer Peter med de sanne og forløsende ord, HERRE, HVEM SKAL VI GÅ TIL? DU HAR DET EVIG LIVS ORD. Den som tror dette har evig LIV. Evangeliet er det samme i dag i 2020, også i dag står kjød og ånd hverandre i mot, også i dag er det bare en vei til Gud og det er igjennom mannen Jesus, også i dag trenger vi å ta i mot dette brøde til Frelse, så vi kan si med Peter du er det evig livs ord. Det er ingen andre vi kan gå til, det er bare Jesus som er løsningen på vår vanskeligheter og problemer. Må Jesus komme inn i hjertene og få sin vei med hver enkelt. JESUS ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET. Amen.

Leave a Reply