Kategoriarkiv: Uncategorized

Eva Olsvold Sundar – Jon -Erling Henriksen – Thorstein Grotbæk.

Vi har allerede kommet et godt stykke ut i februar, og møtehelgene med Eva og Jon – Erling er over, vi er veldig takknemlig for disse Guds vitner som kommer med en forkynnelse som vi opplever oppbyggelig og bevarende i vår tro og vandring med Jesus. Guds ord åpenbart i rett tid gjør noe med oss. 22og 23 februar kommer Thorstein Grotbæk og besøker oss igjen, han skal tale over emne: JESU GJENKOMST OG ENDENS TID. Et veldig aktuelt tema som blir mindre og mindre forkynt, men som menigheten nærmer seg med hast, vi lever i fred og ingen fare tiden, men bibelen forteller oss at da kommer Jesus igjen og henter sine hjem til bryllup i Himmelen. Tirsdags møtene går sin faste gang, og kan anbefales, vi oppmuntrer til å ta turen til Betel.

Famelien Sveinungsen sammen med Roy Sveinungsen- Maria og Eirik Syvertsen

Vi har begynt på et nytt år og skriver 2019, vi ser frem til møtene, og samlingene som allerede er i gang. Allerede 11-12 januar får vi besøk av famelien Sveinungsen fra Froland som gjester oss med sin glade sang, og oppmuntrende vitnesbyrd om Jesus som er med i hverdagen, og som står med i alle livets situasjoner. Roy blir med og forkynner Guds ord begge kveldene, og synger sine sanger som er født av ånden. I slutten av januar Søndag 27 kommer Maria og Erik Syvertsen og besøker oss, ofte har de med barna sine og synger sammen, hele famelien, Eirik har en frisk forkynnelse og vi oppmuntrer yngre mennesker til å ta turen til Betel denne søndagen. Så vil vi oppmuntre til å komme på Tirsdags møtene, sang, bønn, og vitnesbyrd preger disse møtene, det er møter som vi trenger i hverdagen, og som vi anbefaler, vil sitere en som sa det slik, Tirsdags møtene gir meg så mye. Skriften sier at vi skal smake og kjenne at Gud er god. Du er velkommen til møtene