Stikkordarkiv: Jesus

Lukas 2,11 – I dag er det født dere en Frelser…….

Slik opplevde Hyrdene på marken budskapet fra engelen, de var ut på marken og holdt vakt over flokken sin, det var en helt vanlig natt, lite visste de at de skulle stå i sentrum for verdens største under, og noe som skulle ha betydning for alle verdens mennesker, det som var profetert om.( Mika 5). Plutselig sto en Herrens engel hos dem og sa frykt ikke. Jeg forkynner dere en stor glede : Idag er det født der en Frelser i Davids by , han er Kristus Herren.

Dette budskapet er like levende og viktig i dag som den gangen, selv om Jesu fødsel skjedde for over 2000 år side. Hver den som tar imot budskapet i sitt hjert opplever som hyrdene at Herrens herlighet flytter inn i sine liv. Vi har et Budskap å gå med om en Frelser som ble født i en stall, og som vokste opp og tjente Gud som var villig til å gi sitt liv, og som sto opp fra graven, for at vi skulle få liv. Han sitter hos sin far i himmelen og kommer snart igjen for å henter alle dem som tror på hans navn. Når Jesus kommer andre gang er nådenes tid over da er hans frelses plan for deg og meg til ende. Det vil skj en helt vanlig dag eller natt, i et nu i et øyeblik sier Bibelen hvor viktig det er å lev i forventning og i forvissning om at Jesus bor i våre hjerter.

Vi vil ønske alle en Fredfull og velsignet Julehøytid, og ber om at du som ikke har opplevd Julevangeliet i dit liv kan si: I dag er det født meg en Frelser.

Jon Erling Henriksen – Jesus kommer snart.

Vi fikk høre en innspirert og aktuell forkynnelse fra vår bror denne fredags kvelden. Jon Erling besøkt menigheten for første gang, og kunne også fortelle at det var første gang han var i Vennesla. Jon Erling er 75% ansatt som Forstander på Sion – Bryne og 25% ansatt i NPAI som reisesekretær for Israel. Vi fikk høre siste nytt fra Israel og arbeidet, og at alt går bra med de nye arbeiderene Ninni og David Nilsen som overtok etter Jarle og Ragna Sortland nå i august.

Budskapet denne kvelden var hentet fra Apostelgjerningene 1. 1-14. En dag skal Jesus selv stige ned på Oljeberget med alle sine. Men før det, skal Jesus brudgommen hente sin brud Menigheten opp til Bryllup i Himmelen , og vi skal se Jesus med våre øyne, og oppleve å treffe alle de kjære som har gått hjem til Herren. Først skal de frelste i Kristus oppstå så skal vi som lever sammen med dem rykkes opp i skyer og alltid være sammen med ham. Hvilken dag det skal bli, og denne dag er ikke langt borte, men kan skj når som helst.Trøst da hverandre med disse ord. Det er godt og vite at disse løfter går i oppfylleles, og at nådens tid ikke er over ennå det er Frelse å få, ennå er Gud å finne. Søk Jesus mens det ennå ER TID.

Påske – Jesus er oppstanden.

Det er igjen Påske og fri dager, og mange reiser til fjellet, mens de fleste blir hjemme. Det har vært spørsmål både i aviser og tv om hvorfor vi feirer påske, og svarene er mange, alt fra påskekrim, fridager og påskehare. Men også mange har opplevd Evangeliet, og Jesu død og oppstandelse. Det som skjedde for ca. 2000 år siden gjorde noe med hele verden da Jesus var villig til å gå dødens vei for oss. Vi var fortapt i synd, men Gud sendte i sin nåde et sonings offer som var villig, Jesus Kristus. Han var villig til å gi sitt liv for at vi skulle få liv. Alle dem som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn. Påskebudskapet er virkelighet og aktuelt som aldri før. Jesus kommer snart igjen for å hente den som har sagt Ja til å bli Guds barn. Vi kommer Hjem til Himmelen kun ved troen på Jesus, veien hjem til Gud går gjennom Golgata. Nådens tid er i dag. Frelsen er Fri. Jesus ønsker samfunn med alle mennesker. Påskemorgen slukker sorgen, slukker sorgen til Evig tid.