Kategoriarkiv: Nyheter

Vær ikke bekymret- Guds Nåde holder.

Vi står foran et nytt år og skriver 2015 vi vet ikke alt hva dette året vil bringe, men vi vet at Guds nåde rekker den hele veg. Å kunne hvile i Guds hånd, sette sin lidt til vår Frelser, og stole på Herrens ord, det er noe av det største et Menneska kan gjøre. Det skjer mye i denne verden, mye nød, krig, økonomiske kriser. etc. Da er det viktig å ha sitt blikk festet  på  Jesus, han som kom for å gi menneskets hjerte Fred, og forsone oss med Gud. Vi ser frem til et nytt og Velsignet år med Jesus. Må Guds ord bo rikelig blant oss, slik at ikke verdens bekymringer, rikdommens bedrag, og lyst kveler ordet blant oss. Markus.4,19 

 

 

 

Vekkelsesmøte på en Tirsdag.

Menigheten får nok en gang besøk av Evangelist Haakon Martinsen. Han har en vekkende og klar forkynnelse, som han formidler med glede og håp. Sangen til Åge Samuelsen får også et løft når han synger med energi og innlevelse. Vi gleder oss til å få besøk denne Tirsdagen  23 september. Herre møt ditt folk i denne tiden, og la vekkelsen komme over vår bygd på ny. La oss be om det , ta med deg en venn og kom til tirsdag.  Haakon’s Motto: Kristus i oss – håpet om Herlighet.

 

Evangeliska Turistkyrkan på Gran Canaria

Tirsdag 26 og Onsdag 27 august får vi besøk av våre kjøre søstre fra Sverige, de reiser rundt i Sør – Norge og har møter flere steder før de reiser til varmere strøk og Gran Canaria i oktober, der er de hele vinteren og holder møter flere steder på øya. Det er en glede for menigheten og få besøk også i år, deres inspirerende sang og klare og sunne  forkynnelse har gjort noe med mange mennesker igjennom årene.

Vi tror at mange vil finne veien til Menigheten disse dagene. Be for møtene.

 

 

 

 

DAN JOHANNSON besøker Betel.

Fredag 22. og Søndag 24 August får vi besøk av Dan Johansson fra Sverige. Han besøker menigheten for første gang, Dan skal ha møter på Sørlandet en ukes tid, og kommer altså til oss disse kveldene. Dan er en mye brukt forkynner i hele Norden, spesielt i Israel stevner. Vi ser frem til disse møtene hvor han taler over Temaer som er meget aktuelle. Vi vil oppmuntre til å sette av disse 2 kveldene, ta med deg noen du kjenner så møtes vi med Guds ord i sentrum. Det blir Kafe etter fredagsmøte.

 

ISRAEL I FOKUS

Gordon Tobiassen taler, Fredag 28.Feb. Kl: 19,30 Emne: Bibelen en profetisk bok!

Lørdag 1.Mars Kl: 16,00 og Kl: 19,00 Emne: Israel, elsket og hatet! Midt Østen i Brennpunkt!

Søndag 2. Mars Kl: 19,00 Emne: Endetidens håp!

Gordon Tobiassen (60) er født og oppvokstpå Spangereid – en mil fra Lindesnes.Han har over 40 års fartstid som forkynner,, forstander, sjelesørger og forfatter bak seg. Ved siden av pastortjenesten er han reisende forkynner i en 30% stilling for bevegelsen,`Ordet og Israel`. Det er med hele Norge som sitt arbeidsfelt. Han reiser i de fleste konfesjoner med møter og møteserier fra kirker til bedehus. Han er også benyttet som lærer på flere bibelskoler. En av hans utpregede sider i forkynnelse er: Den profetiske siden av Guds ord, med Israel og endetiden i fokus.

Sammen med sin hustru Unni er de også sterkt engasjert i familierelatert arbeid med samtaler, rådgivning, weekender og kurs opplegg for par.. Unni og Gordon har 37 år bak seg som ektefolk, ut  av det er det blitt fire barn, svigerbarn og syv barnebarn. De er pastorfolk i KRISTI MENIGHET – Fredrikstad.

Vi i Menigheten Betel  er også i år glade for å kunne innby til Israel i Fokus, og at Gordon Tobiassen er den som skal forkynne Guds ord for oss. Vi tror at Gordon har en forkynnelse som vil tale til våre hjerte.

Vi ønsker alle varmt velkommen til disse møtene. Sette av denne helgen og bli sammen med oss i Guds hus.

Vi vil også minne om Fakkeltoget For Israel som går fra Trekanten  øverst i Gågata. Fredag Kl: 18,45.

 

Eva Olsvold Sundar

Vi får igjen besøk av Eva Olsvold Sundar, Fredag 21 og Lørdag 22 februar blir hun sammen med oss og  forkynner Gud’s ord. Hun reiser  rundt i Norge og forkynner mye om Israel, men hun er også en vekkelses forkynner, som vi har fått oppleve ved hennes besøk, og vi tror at også denne gang skal vi oppleve en Jesus forkynnelse som berører  mennesker. Hennes direkte og ærlige forkynnelse gjør noe med oss. Vi vil anbefale møtene. Kom med forventning til Jesus.

Godt nytt – og Velsignet år.

Vi står foran et nytt år og skriver 2014. Året som er gått kan vi ikke gjøre mye med, men det året som ligger foran er full av muligheter. Vi har en Gud som sier at ingen ting er umulig for han. han sier at vi kan komme til ham med alle ting. Han gav sin sønn Jesus til alle mennesker for at vi skulle få fred, framtid, håp, frihet, ja alle ting har vi fått i dette navnet. Jesaja sier i Kap 41 v,10 Jeg styrker deg og jeg hjelper deg, og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd, fordi jeg er din Gud. Hvilke løfter og framtid, må Herren hjelpe oss og hvile i denne rettferdighetens hånd. Vi ønsker alle et mulighetens år sammen med Jesus, og Guds stor Velsignelse.