Skip to main content

Gordon Tobiassen taler om det profetiske ord og vår tid. Opptaket er gjort på Betel Vennesla.

Del 1:

Del 2:

Del 3:

Del 4:

Leave a Reply