Stikkordarkiv: sommerstevne

Sommerstevne – Sommerferie.

Det går mot sommerferie for de fleste av oss og vi ser vel alle sammen frem til sol og avslapping, det gjør at det også blir færre møter å gå på i juli. Men juli er også den måneden hvor det er flest stevner, og menigheten Zion-Fevik sammen med vår egen menighet Betel-Vennesla har også i år sommerstevne på Fevik i Vikhallen Tirsdag 6. til Lørdag 10 Juli . Møter hver kveld Kl: 19,00 og fra Torsdag 8.Juli er det også møte kl: 15,00. Jonny Borge – Per Andresen – Håkon Martinsen – Tor Ivar Grønli – Lonnie Haye blir med oss å forkynner Guds ord, og flere av disse vil også velsigne oss med sang sammen med vårt eget stevnekor og egne krefter. Vi vil oppmuntre alle til å sette av disse dagene, og oppleve samfunnet og felleskapet. Mottoet er » Tilbake til Kilden» Ønsker du mer innformasjon ang. stevne kan du kontakte Geir Syvertsen på Tlf. 91343288.

Sommerstevne – tilbakeblikk.

Fra den 14. til 18. juli ble det arrangert sommerstevne i Vikhallen i Grimstad, Sion Fevik, Fri evangelisk forsamling i Aalborg og Betel Vennesla var arrangør. Sammen med tilreisende venner og evangelister var vi samlet om vekkelsesmøter, bibeltimer og samtalemøter. Det er godt og oppleve det åndelige felleskapet, og stor oppmuntring å se at tilstrømningen til møtene øker for hvert år.Det var en berikende uke, og med felles frokost og middag mellom møtene knyttes nye bånd og fellesskapet forsterkes.

Møtene var direkte og utfordrene, det var et klart budskap om Jesus som setter fri. 2 sjeler ble frelst og en mann som kom til møtene med store ryggsmerter kunne vitne om at han under forkynnelsen ble helbredet fra plagene. Gud er god han gjør noe i menneskers liv, det var også mange som gav tilbakemelding om fornyelse. Sangen har også en stor plass i møtene, kor, solo og fellessangen brakte forløsning i møtene.

Samtalemøtene var utfordrene, og skapte meningsutveksling, disse møtene er viktige hvor vi åpent kan samtale om tanker vi bærer på i hverdagen, vi opplevede at Guds ord var levende og klart.

Vi ønsker at vi også neste år samles til stevne, at enda flere skal oppleve fellesskapet, emnet: Tibake til Kilden forteller om en lengsel etter at Gud skal åpenbare seg. Erstatninger, nye metoder og effekter duger ikke i Guds rike, men vi ønsker å være vitner salvet av gud til tjeneste.

Det er mye praktisk arbeid og utfordringer knyttet til et slikt stevne. Vi vil benyte anledningen til å takke alle de som har lagt ned timer med dugnad under og etter møtene. Økonomisk ble det også i år pluss i regnskapet og vi kunne også sende ca. Kr:10000,- til IRR’s misjonsarbeid i India og Kenya.

Arranørene står tilbake med en stor TAKKNEMLIGHET.

Svein.