Skip to main content

Fredag 13. April talte Torstein Grotbæk over emne: Hvorfor la seg døpe? Et innteresant og viktig spørsmål. For oss pinsevenner er dette en enkel sak,da dette har vært vår forkynnelse gjennom alle tider, men ikke alle kristne lærer om den  dåp som bibelen taler om. Det er også viktig at alle får høre hva Bibelen sier om det å la seg døpe. Ikke Luthersk dåp, ikke babetistisk eller metodistisk dåp, men Bibelens dåp.Det var godt besøk denne kvelden, og nye ansikter var også å se. Torstein  talte innspirert  til en lydhør forsamling, og etter møte kom det frem flere som hadde tenkt på dette med dåpen, og som nå gav til kjenne at de måtte bli døpt, det blir Dåp Fredag 27. april Kl: 19,30. Ludvik M.Karlsen blir med oss denne helgen med tale og sang. Vi tror at også denne helgen blir det fullt i lokalet. Vi oppmuntrer alle som kanskje går å tenker på dette med Dåp, og som kanskje aldri har sett en Dåp om å komme og være sammen med oss denne Fredagskvelden. Møte til Torstein Grotbæk ble tatt opp på CD, og kan bestilles ved å ta kontakt med Menigheten. Troen kommer av Forkynnelsen og Forkynnelse av Guds ord.

Leave a Reply