Skip to main content

Et nytt år bringer oss alltid i tankeboksen, både når det gjelder det som har vært, og det som ligger foran oss. Mange har det de kaller nyttårsforsett hvor de skal gjøre ting som skal bli bedre eller slutte med. Noen ganger lykkes vi med våre forsett andre ganger blir det med tanken. Paulus sier i Filp.3 ,13. Jeg glemmer det som er bak,og strekker meg ut etter det som ligger foran, det er snakk om å glemme det som vi ikke kan gjøre noe med, men se fremmover og se mulighetene i det som ligger foran. Paulus sier videre i v,14 at vi skal jage mot målet, mot den seierspris Gud kalte oss til i Kristus Jesus. Det er dette sinn Paulus oppmuntrere oss til å holde fast ved. Det er viktig å glemme det vi ikke får til, og sette vår lit til Jesus som gjør det umulige mulig. Han sier at hver dag er en ny mulighet i hans underfulle Nåde. Derfor løfter vi vårt blik opp til ham som all hjelp kommer fra.

Vi vil også minne om at møtene begynner etter nyttår fredag 7. og Lørdag 8.Januar. Arne Gundersen Taler og synger.

Leave a Reply