Skip to main content

Møtene har begynt igjen i menigheten etter at det har vært opphold noen uker i sommer, det har vært et par tirsdagsmøter allerede og neste uke er det 3,møter, sang og vitnemøte på tirsdag , Fredag 27 og lørdag 28 får vi besøk av Per Andresen og Øyvind Hamre. Vi tror på en positiv og velsignet høst med Jesus i sentrum til sjelers Frelse, og menneskers fornyelse. Vi ønsker alle velkommen til møtene. Vi ønsker gammle og unge til å ta del i Herrens arbeid og bli rustet til tjeneste for Jesus.

Leave a Reply