Skip to main content
Nyheter

Bibel og Bønn – første tirsdag i måneden.

By 8. oktober 2009No Comments

Tirsdag 6.oktober var første møte under logoen Bibel og Bønn, menigheten hadde blitt bedt om og lese Efes.brevet kaptel 1- 3. det var disse kapitlene vi konsentrerte oss om. Det ble en berikende kveld hvor ordet ble levende og skapte en glede og takknemlighet. Vi var Døde ved våre overtredelser, men Gud som er rik på miskunn har på grunn av sin store kjærlighet gjort oss levende med Kristus. Av Nåde er vi Frelst. Efes.brevet 2,v.4-5.Vi er medregnet i Guds store Frelsesplan, Efes.brevet taler mye om den universale menighet som billedlig fremstilles som Kristi legeme med Kristus som hode for menigheten. Han vil at vi skal se hvilke gave vi har fått, og at vi som har tatt imot Jesus i våre liv har en oppgave som lemmer på Kristi legeme, Herrens menighet. Bønnen bar preg av takk til Jesus for at vi har fått ta del i denne Frelse, av nåde uten egne gjerninger. Jesus Kristus bor ved troen i våre hjerter, og er eneste vei til Gud. Vi gleder oss til første tirsdag i november da fortsetter vi med kap. 4-6.

Leave a Reply