Skip to main content
Nyheter

Eva Olsvold – Bønn

By 21. juni 2009No Comments

Det var temaet på disse to møtene vi hadde sammen med Eva i begynnelsen av juni. I bønnen får du oppleve nærheten og virkligheten i Kristus. Lønnkammerkroken ble det my talt om før, og det var her mennesker fikk oppleve å bli fylt av Jesus det var her mennesker vokste i tro og heligjørelse det var her hellige bestemelser til tjeneste for Jesus ble gjort, det er tid for å komme tilbake til disse sanhetene i en tid hvor alt haster av sted å tiden blir brukt til så masse andre ting. Vil vi ha vekkelse er veien bønn så vi kan leve i ånden, og oppleve en full overgivelse til han som har frelst oss, dette var en del av forkynnelsen disse dagen, mange ga til kjenne at de ønsket en fornyelse i bønnelivet. Det er et fantastisk vers som lyder slik: «Å bli fylt av ham som fyller alt i alle

Eva kommer tilbake til menigheten i slutten av august.

Leave a Reply