Skip to main content
Nyheter

2012 – Framtid og Håp hos Jesus.

By 31. desember 2011No Comments

Vi står på terskelen til et nytt år, og skal snart skrive 2012, vi lever fortsatt i nådens tidshusholdning, og fortsatt får vi anledning til å fortelle om en Frelser, Jesus Kristus som frelser og bevarer, om viktigheten av å ta et valg innfor den levende Gud, den Gud som har en sønn som ble sendt ned til vår jord for å frelse alle mennesker. Alle dem som tar i mot hans ord gir han rett til å bli et Guds barn, de som tror på hans navn. Det er bare gjennom Jesus vi får adgang til den Levende Gud, Abreham, Isak, og Jakobs Gud. Han som er begynnelsen og slutten.Vi trenger å lese vår bibel og tro på det som står der mer enn noen gang før, det er så mange alternativer i forhold til kristendommen, men det er bare en vei til himmelen, og vi kan ikke lage våre veier, men vi må følge han som ble født i en stall, og en dag gav sitt liv for oss alle. Vi vil som menighet oppmuntre enhver til et nærmere felleskap med Jesus i det året som ligger foran, det er ikke noe som gir større lykke enn å eie Jesus i sitt hjerte. Vi vil ønske alle et nytt og velsignet år, og gripe mulighetene som vi har i Jesus.

Vi vil også minne om Israeluke fra 17. til 21. Januar, Charles Hansen taler og det blir forskjellige emner hver kveld. Torsdag,19. får vi et spesielt besøk fra Israel, og det blir Fakkeltog i sentrum. Be for møtene, og for Israel.

Leave a Reply