TELTMØTER PÅ HUNSØYA FRA 16.AUGUST. HÅKON L. MARTINSEN TALER.

Det er ferie tid, og det betyr at det også er stevne tid , og møter rundt forbi i vårt land, Navnet JESUS må jeg elske det har satt min sjel i brann synger vi møtene, og må det være en bønn om at mange mennesker finner veien til JESUS i sommer. Vi i menigheten Betel starter opp med Teltmøter på HUNSØYA  fra 16.august. Vi ønsker å nå ut til folk i vår bygd, med det glade budskap om Frelse og fornyelse, JESUS er den samme igår, Idag og til evig tid, vi forkynner ikke oss selv,  men han som gav sitt liv for oss. KRISTUS I OSS, HÅPET OM HERLIGHET, det blir forandring og forvandling når JESUS flytter inn i hjertene.    Menigheten BETEL ønsker alle møtebesøkende en Velsignet  sommer, og ønsker alle fra bygd og by VELKOMMEN TIL TELTMØTENE.

 

INGE RØYSLAND – LENNART LARSSON.

Søndag 6.mai får vi besøk av Inge Røysland, Inge er godt kjent på Sørlandet, men det er første gang han besøker menigheten. Inge driver et stort Misjonsarbeid både i inn og utland. Arbeidet i Øst-Europa – India og Pakistan har resultert i mange menneskers frelse, og mange ny menigheter har vokst frem, Inge er mye på reise, men han har satt av denne søndagen til Betel, og vi ser frem til å høre sang og forkynnelse denne kvelden. Kom med forventning.

Lørdag 26 og Søndag 27 Mai får vi besøk fra Sverige, Lennart Larsson besøker menigheten for første gang, Lennart er en sangevangelist  som reiser over hele Skandinavia med sine sangskatter og forkynnelse. Trekkspill og  el-orgel er Lennarts følgesvenner og han synger sine sanger med stor innlevelse, her er det muligheter for ønske sang, det er ikke mange av lesersangene som ikke Lennart kan. Dette blir en helg med skjønn musikk og himmelsk harmoni.

Kjell Tegnander – Tommy Fredriksen – Roald Halvorsen.

Tirsdag 13. Mars kommer Kjell Tegnander til menigheten, Kjell har besøkt oss en rekke ganger , men nå er det en stund siden, og vi ser frem til å høre Kjell igjen, Han legger alltid vekt på undervisningen av Gus ord, og viktigheten av å herliggjøre Kristus som vår frelser, og evangeliets sannheter. Jesus kommer snart.

 

Fredag 16.mars kommer Evangelist Tommy Fredriksen til Betel, Tommy bor i Larvik og tilhører Pinsemenigheten Betania Larvik, Tommy har en sterk tjeneste i sangen, og er ofte brukt i møter. Han har også med seg sin sønn som synger og vitner. Vi gleder oss til å høre vår bror forkynne Guds ord, og visst vi tar utgangs punkt i hans CD -JEG ER FRI-  tror jeg vi skal  få høre vekkelses toner denne kvelden.

 

Fredag 23.mars kommer Roald Halvorsen sammen med venner fra Betania Arendal. Menigheten Betania Arendal som Roald er leder for har de siste årene blitt en internasjonal menighet med mennesker fra flere land som har funnet sin plass i menigheten, og mange muslimer har kommet til troen på Jesus. Sammen med Roald og vennene kommer også en Sangruppe fra Kongo -LEVENDE VANN-, vi tror denne kvelden blir en kveld hvor mennesker fra mange nasjoner sammen kan peke på at Jesus er verdens Frelser, og som det står: Nå kjenner vi hverandre etter Ånden. Kom med forventning.

 

 

GORDON TOBIASSEN ISRAEL I FOKUS.

2 TIL 4 MARS BLIR DET NY HELG MED GORDON TOBIASSEN OG ISRAEL I FOKUS. EMNE I ÅR BLIR , SKAPELSEN – UTVELGELSEN – ISRAEL – PROFETORDET. DET ER ALLTID INTERESANT OG SITTE UNDER TALERSTOLEN TIL GORDON. HAN HAR EN UTROLIG KUNNSKAP OG TALER PÅ EN SLIK MÅTE AT EVANGELIET BLIR LEVENDE OG FORSTÅLIG. GORDON REISER RUNDT I VÅRT LAND OG FORKYNNER OM ISRAEL OG PROFETORDET OG SAMLER FULLE HUS HVOR HAN ER. GORDON REISER FOR ORDET OG ISRAEL. VI ØNSKER ALLE VELKOMMEN TIL BETEL DENNE HELGEN.

THORSTEIN GROTBÆK – ANNE OG MAGNE BREGÅRD.

Vi skriver Februar, vi får besøk av Torstein Grotbæk Fredag 9.og Lørdag 10. Torstein har besøkt menigheten flere ganger, og er en skattet forkynner i vårt land. Han har vært forstander flere steder, og sist i Evangeliesalen Berø i Oslo. Nå reiser Thorstein på full tid som forkynner. Når vi denne gangen får besøk vil han tale over et meget interessant emne: VÅR VANDRING MED KRISTUS – IGJENNOM TABERNAKLET. Du gjør vel i og sette av disse kveldene.

 

Fredag 16 og lørdag 17 februar får menigheten besøk av Anne og Magne Bregård,dette er et nytt bekjentskap som vi gleder oss til. Anne og Magne bor i Drammens distrikte, Magne spiller mange instrumenter, og har mange år som musikklærer bak seg. Anne står for sangen, og sammen skaper de en himmelsk atmosfære. Magne har vært forstander i menigheter, men reiser i dag som forkynner, denne helgen kommer de til Betel, og vi ser frem til dette besøket. Kom med forventning.

EVA OLSVOLD SUNDAR – NILS PETTER KARLSEN.

Nytt år, og fortsatt NY NÅDE fra Jesus vår Frelser, alltid spennende med et nytt år, og vi har tro til JESUS, at året som ligger foran oss skal bli et rikt år. Vi får besøk av Eva Olsvold Sundar 12-13 Januar, Eva har besøkt menigheten jevnlig i mange år, og det er alltid godt å sitte under hennes forkynnelse, hun har stor plass i våre hjerter. Vi ser frem til disse møtene.

Allerede 19-20 januar får vi besøk av Nils Petter Karlsen, han har besøkt menigheten før, Nils Petter står som forstander i menigheten Arken i Løten, de har opplevd fine tider, hvor mange har blitt Frelst, og tillagt menigheten. Nils Petter tar med seg noen av Ungdommene når han besøker oss, det blir mye sang, vitnesbyrd og Vekkelses forkynnelsen vil prege møtene. Du er alltid velkommen til Betel.

 

Nytt Nådens år 2018.

Vi ønsker alle våre møtebesøkend i 2017 et nytt velsignet år, må navnet Jesus alltid  være i våre hjerter, og må vi i takknemlighet til vår Frelser vandre inn i 2018 , Herrens nåde er ny hver dag.

HANNE OG VIDAR BRAUTASET – ARNE GUNDERSEN .

I uke 46 får vi besøk av Hanne og Vidar Brautaseth, og i uke 48 kommer Arne Gundersen, det er herlige venner som har besøkt menigheten ved flere anledninger. Sangen har en stor plass i disse møtene. Og evangeliet om Jesus forkynnes klart. Vi vil oppmuntre deg til å sette av disse kveldene, og være med i sangen og lovprisningen til Jesus.  David sier i salme 122,1 JEG GLEDER MEG VED DEM SOM SIER TIL MEG:  VI VIL GÅ TIL HERRENS HUS.                 Du er velkommen.

 

PINSESTEVNE-GORDON TOBIASSEN.

Det er med stor glede menigheten ønsker velkommen til Pinsestevne fra 3-5 juni 2017. Gordon Tobiassen taler i møtene,  Unni Bakken og Janne Røinås m/team blir med søndag og mandag, ellers blir menighetens egne krefter med. Vi ser frem til en helg hvor Pinsens budskap, og Profetordet får sin plass i møtene. EMNE: DEN HELLIGE ÅND OG PROFETORDET VARSLER TIDEN. Vi ønsker alle fra fjernt å nær Hjertelig velkommen. (Se annonsen).

EVANGELIST HAAKON L. MARTINSEN KOMMER.

Vi får besøk av Haakon L. Martinsen i februar og mars. Haakon har besøkt menigheten flere ganger,og har også stått i to telt kampanjer her i Vennesla, hvor mange har opplevd Frelse og hjelp. Haakon er en evangelist med en vekkelses forkynnelse hvor Jesus alltid er i sentrum, hans forkynnelse vekker både frelste og ufrelste. Et av Haakon’s hoved temaer et Kristus i oss, håpet om herlighet. Han synger også mange av Åge Samuelsens sanger med stor innlevelse og inspirasjon. Kom på møtene og opplev at Jesus har en plan med DITT liv.