Skip to main content

Møteplan

Dette skjer på Betel i Juni.

DagDatoTidTaler
Tirsdag04-06Kl. 19.30Helge Robertsen taler.
Tirsdag 11-06Kl. 19.30IKKE MØTE.
Fredag14-06Kl. 19.30Møte. – Misjonsoffer Kenya.
Lørdag15-06Kl. 19.00Hanne og Vidar Brautaset taler og synger.
ØNSKER ALLE MØTE BESØKENDE GOD SOMMER.
     BE FOR ISRAEL.
   
    

Jesus sier til henne: «Jeg er oppstandelsen og livet, den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?»

Om Betel Vennesla:

Betel Vennesla er en frittstående pinsemenighet i Vennesla. Menigheten ble etablert i mai 2004. Vi har vårt tilholdssted i lokalene i underetasjen til Prix midt i sentrum av bygda. Det er lagt til rette med seteheis.

Dette sto å lese i Kunngjøringen som ble sendt ut:

Etter flere år med husmøter, møter på grendehus og de siste 1,5 år i leide møtelokaler hos Vennesla Misjonsmenighet har Bønnegruppa Eikland etablert Menighet. Bønnegruppa har bestått av venner fra forskjellige ståsteder som har funnet hverandre og som ønsker å være med å fremme Guds sak i bygda. Vi har vært i bønn i disse årene om at Herren måtte få sin vei med oss, og kjenner at vi har blitt drevet inn i dette. Vi har også hatt en utvikling i antall møtebesøkende, og mange av disse har en lengsel etter en menighet hvor de kan virke.

Vår virksomhet er bygd på Apost.gj.2,42 De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene.

Våre møter bærer preg av Jesussentrert forkynnelse, vitnespyrd og sang, dette har gjort at vi har vært rikt velsignet i våre møter.

«For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Johannes 3,16.