Møtene har startet opp igjen.

Endelig er det åpnet opp for møter igjen, etter flere måneder med restriksjoner ifb.med Covid 19. Uke 32 hadde vi besøk av Vladimir fra Ukraina med venner, som fortalte om arbeidet på kontaktsenter, og rehab.senter. Fredag og lørdag besøkte Eva Olsvold Sundar oss sammen med sin mann Erlend. Takknemlig for at Guds ord holdes høyt, og at Bibelen er vår rettesnor i tiden, Jesus kommer snart , vi må være en ventende og våken brud. Takk Eva for et vekkende budskap.

Uke 33 kommer Elin C. Elkouby fredag og lørdag, det blir interessant og høre siste nytt fra Israel. Og høre hva Herren har lagt på Elins hjerte.

Alle er hjertelig Velkommen.
Vi holder fortsatt fast på registrering, avstand, og det som til en hver tid er pålagt fra kommunen.

Det er Ånden som gjør levende.

I Johannes evangelium kap.6 taler Jesus om at han er brødet som kom ned fra Himmelen, for å gi mennesker liv, våre fedre åt manna i ørkenen, men den som tar i mot dette brød skal leve i evighet, men Jødene knurret fordi han sa dette. Men Jesus sier til folket at han (Jesus) er livets brød. Ingen kommer til Gud fader uten å ta i mot Jesus. Disiplene som fulgte han begynte også å ta anstøt og trekke seg bort, derfor sier Jesus i v63 Det ord jeg har talt det er Ånd og det er Liv. Kjødet er ikke til noen ting, men bare det ord Jesus talte. Da var det enda flere som trakk seg bort. Da er det at Jesus spør de 12 , vil dere også gå bort? Da kommer Peter med de sanne og forløsende ord, HERRE, HVEM SKAL VI GÅ TIL? DU HAR DET EVIG LIVS ORD. Den som tror dette har evig LIV. Evangeliet er det samme i dag i 2020, også i dag står kjød og ånd hverandre i mot, også i dag er det bare en vei til Gud og det er igjennom mannen Jesus, også i dag trenger vi å ta i mot dette brøde til Frelse, så vi kan si med Peter du er det evig livs ord. Det er ingen andre vi kan gå til, det er bare Jesus som er løsningen på vår vanskeligheter og problemer. Må Jesus komme inn i hjertene og få sin vei med hver enkelt. JESUS ER VEIEN, SANNHETEN OG LIVET. Amen.

JEG ER ALFA OG OMEGA, SIER GUD HERREN, HAN SOM ER OG SOM VAR OG SOM KOMMER, DEN ALLMEKTIGE.

Han som elsker oss, og løste oss fra våre synder med sitt blod, han er den samme, og forblir den samme inntil han kommer. Nådens tid er ikke forbi, enda er Gud å finne. Det er godt å vite i denne tid, vi rystes som nasjon, og hele verden snues på hode. Det som vi i større og mindre grad setter vår lit til, i denne verden, rokkes. Alt blir usikkert, og vi ser vel ikke utgangen på dette enda. Da er det godt å ha Jesus i hjerte, og kunne kjenne på en fred som overgår all vår forstand, vite at om alt i denne verden vakler, så står Guds ord, og den frelse som Jesus fullbyrdet på Golgata kors fast, da han ropte FULLBRAKT. La oss huske på hverandre, og oppmuntre alle mennesker til å ta vare på hverandre, i denne tid, som familie, slekt, venner, og alle de som sitter alene i de tusen hjem, og så tenker vi også på alle de som ikke har noe hjem, og som sliter med rus. Må denne tiden vekke oss til å holde fast ved Guds ord, og at ordet vil prege oss til gjerninger for ham.
HERREN VELSIGNE DEG OG BEVARE DEG! HERREN LA SITT ÅSYN LYSE OVER DEG OG VÆRE DEG NÅDIG! HERREN LØFTE SITT ÅSYN PÅ DEG OG GI DEG FRED!
Brødrene i Betel .