Møteplan

Dette skjer på Betel I Mars.

Søndag

Dag Dato Tid Taler
Tirsdag 02 Kl: 19.30 Ingen Møter.
Lørdag 06 Kl: 19.00 Ingen Møter.