Møteplan

Dette skjer på Betel I April /Mai.

Dag Dato Tid Taler
Tirsdag 21 19.30 Sang og Vitnemøte.
Fredag 24 19.30 Haakon L. Martinsen.
Lørdag 25 19.00 Haakon L. Martinsen.
Tirsdag 28 19.30 Sang og Vitnemøte

Brødsbrytelse/

Misjonsoffer Kenya.