Møteplan

Dette skjer på Betel I Juni.

Søndag

Dag Dato Tid Taler
Tirsdag 22 Kl: 19.30 Ludvik M. Karlsen.