Møteplan

Dette skjer på Betel I September.

Søndag

Dag Dato Tid Taler
Fredag 13 19.30 Ludvik M. Karlsen.
Lørdag 14 19.00 Ludvik M. Karlsen.
Tirsdag 17 19.30 Sang og Vitnemøte.
Fredag 20 19,30 Haakon L. Martinsen
Lørdag 21 19,00 Haakon L. Martinsen
Søndag 22 18,00 Haakon L. Martinsen